Revize elektroinstalace

Běžná elektrorevize se dle platných norem ČSN provádí v intervalu 5 let. V prostorách, kde výrazněji působí vnější vlivy, např. prostory studené, horké, vlhké, se zvýšenou korozní agresivitou, prašné s prachem nehořlavým, s biologickými škůdci atp. se revize provádějí častěji.

Naše společnost provádí veškeré druhy elektrorevizí. Nejčastěji se jedná o revize elektroinstalací na stavbách, v domácnostech, firmách, průmyslových stavbách atp. 

Co nabízíme?

  • výchozí, pravidelné revize,
  • průmyslové elektrorevize,
  • revize elektrických spotřebičů,
  • revize hromosvodů,
  • revize fotovoltaických elektráren,
  • opravy elektro,
  • měření parametrů napájecí sítě,
  • přihlášky k odběru, změna jističe, změna sazby.

Poptat elektrorevizi